KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 27. septembra 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo dźaknych myslach na domchowance

 
       

što swjaty wótc wot swojeho wopyta w Čěskej wočakuje

 

 

 

     

Foto: kna 

 

što němskich biskopow jara starosća

 

 

     

Foto: kna

 

hdźe je so po měnjenju Berlinskeho publicista Joachima Jauera měrliwa rewolucija woprawdźe zahajiła  

       

wo zetkanju katolskich mužow swěta we Łužicy – wjace fotow

 
     

  

wo našim nimale njepřetrjechenym humorisće – wjace fotow

 
     

 

 

kotru wotmołwu maja křesćenjo na hanjenje nabožnych symbolow – wjace fotow

 
     

 

wo swójbach w jednym čołmje we Wechselburgu – wjace fotow

 
       
  wo pólskich wěriwych mjez nami  
       
hdźe su sej Bratrowčenjo na swojim wulěće z kolesom dojěli – wjace fotow  
       
što ma dwuhodźinske kolebanje po wodźe z Kamjenskej socialnej staciju Carity činić  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008