KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 28. měrca 2010

pisa mjez druhim     

 

 

    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, kak je swjaty křiž w katolskich Serbach Polakej w Druhej swětowej wójnje so wuchować dopomhał  
       

wo lisće bamža irskim katolikam, kotryž němscy biskopja tež jako napominanje za sebje wobhladuja

 
     

  Foto: kna

wo planowanej nowej akciji biskopskeho skutka Adveniat za domapytanych na Haiti

 
     

 Foto: kna 

wo swjatej soboće mjez žarowanjom a nadźiju  
     

 Foto: kna 

  

zo je to wěc nastajenja, hač serbske wurazy tež při zrědka wužiwanych słowach wokoło křižerskeho konja wužiwaš – wjace fotowkřižerska matura

 

 

 

 

 

kak su so w Chróšćanskej wosadźe nutřkownje, duchownje, ale tež dušinje wobnowili – wjace fotowwulki skupinski foto

 
     

 

w KNOTWIŠĆU wo kompleće w Chrósćicach a Radworju – wjace fotow

 
       

wo potajnym benediktinje – wjace fotow

 
     

 

 

wo zetkanju Budyskich seniorow, na kotrychž su sej filmy wo zwěrinje wot awtora samoho pokazać dali

 
       
wo třoch zasadach za rozmołwu z chorym – wjace fotow  
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008