KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Křižerjowa matura

 Fohlen – žrěbjo
Gebiss (am Pferdezaum) – hryzadło, rězadło
Geschirr – grat
Hengst – připušćak; žrěbc
Huf – kopyto
Hufeisen – pódkow, pódkowa
Hufgeklapper – dupot kopytow
Hufkratzer – drapak; šmara
Hufnagel – pódkowski hózdź
Hufschmied – pódkowar
Kandare – kandara
Kartatsche – karteča
Longe – dołhi powjaz; lonža
Mähne – hriwa
Maul – klama
Nüster – nózdro
Pferd – kóń
Sattel – sedło
Sattelgurt – sedłowy rjemjeń
Schabracke – šabraka
Schleife (am Schweif) – (wopušowa) sekla; křižerske banty
Schweif – wopuš
Steigbügel – třemjeń
Steigbügelriemen – třemjenski pas
Strick – powjaz
Striegel – šrofa, česadło, drapač
Stute – kobła
Trense – hryzadło, rězadło
Wallach – walach, wurězanc
Widerrist – zahriwy; měrić konja
Zaumzeug – wuzda
Zügel – cugle (za jěchanje) 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008