KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 28. junija 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, po čejim wašnju ma cyrkej žiwa być

 

       

wo tym, čehodla zetkachu so wěriwi, mjez nimi něhdźe dwacećo měšnicy, na swjedźenju Jězusoweje wutroby w Baćonju – wjace fotow

 

 

     

 

 

što woznamjenja być „žiwy list“ dobreho poselstwa – wjetši foto

 

     

Foto: kna

 

wo wurjadnym swědčenju za wěru w Berlinje a serbskej hudźbnej skupinje – wjetši foto

 
     

  

kotre ministrantske mustwo je w běhu dweju tydźenjow hnydom dwójce koparski pokal sej wudobyło

 
     

 

 

kotre serbske mustwo je sej hakle z třělenjom jědnatkow pokal dekanatneje młodźiny wudobyło – wjace fotow

 
     

 

kak su sej Budyscy serbscy seniorojo wosebitosće srjedźneje Łužicy wotkryli – wjace fotow

 
     

 

wo woblubowanym swójbnym swjedźenju, na kotrymž su so rjadnicy samozrozumliwje mjez wopytowarjemi pohibowali – wjace fotow  
       
wo znowaposwjećenju swjateho křiža w Salowje – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008