KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 29. měrca 2009

pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, wo čimž ert rěči

 

       

na čo měli po woli bamža swoje swoje woči wusměrić

 

     

 Foto: kna

 

čehodla su křižerjo započeli titki mjetać

  Foto: R. Ledźbor
     

 

 

 

čehodla statistika serbskich katolskich wosadow k jednanju namołwja – a to, hačrunjež je ličba kemšerjow w zašłych 20 lětach mjenje spadnyła hač ličba katolikow

  Foto: R. Ledźbor
     

 

  

wo italskim swjatym 20. lětstotka, kotryž miliony přićahuje – tež katolskich Serbow – wjace wobrazow

 
     

Foto: kna

  

kak su wobdźělnicy posćenje w prěnim seminarje w Sulšecach dožiwili

 
     

Foto: kna

 

  štó je psalm jako rap spěwał – wjace wobrazow   Foto: R. Ledźbor
       

wo žiwjenju sakskeho krala, kotrež je stawiznarjow wospjet zaběrało

  Foto: R. Ledźbor
       

Pokiwy

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008