KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 29. awgusta 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo swjatym, wo kotrymž so praji, zo njewjedram domoj kaza  
       
  wo dojednanju němskich biskopow na nowe zasady nastupajo znjewužiwanje  
     

Foto: kna 

kotre konkretne škody je powodźenje w klóštrje Marijinym Dole zawiniło a kak dołho liča tam z wobnowjenjom rumnosćow – wjace fotow

 
     

Foto: kna

  kak je arcybiskop Zollitsch francoske putniske městno Taizé hódnoćił  
     

Foto: kna 

  kotry wothłós je zhromadna akcija Carity a TCM za wopory powodźenja měła – wjace fotow  
       
  wo jara dźakownym hłownym zamołwitym projekta „Via Regia woła“ – wjace fotow  
       
wo pisanym programje ze serbskim podźělom w Kulowje    
       
wo duchownym pólskeho pochada, kotryž zawěsće tež w Němcach naš serbski lud njezabudźe  
       
wo swjedźenju cyle w znamjenju swjateho Bena – wjace fotow  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008