KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 29. nowembra 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo móličkim adwentnym swětlešku, kotrež nas na wulke swětło dopomina

 

       

wo zetkanju swjateho wótca z wuměłcami a što je so při tym dojednało

 

 

     

Foto: kna

 

 

wo wuslědkach rozmołwy mjez bamžom a anglikanskim primasom

 

     

Foto: kna

 

wo nowym prezidenće ZdK  
     

Foto: kna

 

wo swětle swěčkow a jeho mocy

 
     

Foto: kna

  

wo horliwym měšniku a biskopje

 
     

 

 

 

hdźe je so po 60 lětach nowy zwón poswjećił – wjace fotow

 
     

 

wo ćichich dnjach bohatych duchownych darow

 
       
  wo před 100 lětami narodźenym Radworčanu a jeho cyrkwinsko-hudźbnym tworjenju – wjace fotow  
       
wo žonje, kotraž je lětdźesatki kružk diakonije w Radworskej wosadźe nawjedowała  
       
 

wo njewšědnych woknješkach za dźěći

 
       
w meditaciji wo adwentnych płomjenjach  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008