KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 31. januara 2010

pisa mjez druhim     

 

 

    Übersicht deutsch 

kak móže so symješko wěry přenjesć  
       

wo listomaj bamža do Haitija

 
     

  Foto: kna

wo namołwje bamža, zo měli měšnicy bloggować

 
     

 Foto: kna

 

čehodla ma katolski žurnalist nowy typus měšnikow za trěbny  
     

 Foto: kna

 

wo woli bamža, so z Piusowym bratstwom dojednać

 

 

 

 

 

Foto: kna 

wo planowanej wuměłskej widejowej instalaciji wo kapłanje Alojsu Andrickim - wjace ilustracijow

 

kapłan Alojs Andricki

 

 
       Dr. Johannes Hintzen
       

kak je spisowaćelka za čas NDR serbskeho martrarja Alojsa Andrickeho we wědomju zdźeržeć pomhała

 

kapłan Alojs Andricki

 
       

wo swjedźenju swjateho Bosćana w Chrósćicach - wjetši foto

 
     

 

 

čehodla su Radworske dźěći dwaj dnjej pozdźišo w serbskej drasće senioram ptači kwas předstajili - wjetši foto

 
     

 

       

POKIWY

 

 

       

wobsah lěta 2009 - wšitke 12 stron jako pdf  
       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008