KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Z poswjećenjom swjateho křiža doskónčnje zaćahnyli

Nowy swjaty křiž z kamjenja, železa a škleńcy pola Brězanec-Žurec w Róžeńće

Fota: Rafael Ledźbor

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008