KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 31. oktobra 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  wo jutrach wosrjedź nazymy  
       
 

wo 44 tezach synody jako zakład za oficialny vatikanski dokument

 

 

     

Foto: kna  

 

wo nowym biskopje w druhej najwjetšej bayerskej diecezy, kotryž bě před połštwórta lětami hišće měšnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa – wideo wo zapokazanju

 
     

Foto: kna  

  wo wuzwolenym diecezanskim administratorje w Zhorjelcu, kotryž ma z tutym nadawkom hižo nazhonjenja  
     

 

  wo hłownym nadawku Carity, wo kotrymž su na sobustawskej zhromadźiznje Hornjołužiskeho zwjazka rěčeli – wjace fotow   
       
  wo často w zjawnosći kritizowanej njezmylnosći bamža, kotruž je swjaty wótc před 60 lětami prěni a dotal jenički króć nałožił  
       Foto: kna
wo tezach a historiskich pozadkach nastaća putnikowanišća wosrjedź Serbow, kotrež buchu na Maćičnej akademiji předstajene – wjace fotow    
       

na kotre wašnje su so łužiscy putnicy do Krakowa a wokoliny po puću so duchownje skrućili – wjace fotow

 
       

wo rozsudźe pólskeho senata, klětu wosebite lěto Maksimiliana Kolby přewjesć
 
        Foto: kna
wo nowym superintendenće w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008