KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł   njedźelu,
      4. meje 2008
  pisa mjez druhim    

na prěnjej stronje wo tym, što maš činić, zo by  přihotowany był  

         
wo ludowym swjatym, z kotrehož zjawnjej prezentaciju ma so 40 lět po jeho smjerći jeho česćowanje spěchować           

                       
 
      Pater Pio
                       
wo Serbowce, kotraž je 50 lět po šćežkach Božeje předwidźiwosće kročiła    
     

sotra Chrystamarija Kralec

 

wo tym, kak su wobdarjeni we Łazku šćedriwje dawali – tule wjace wobrazow  
      Abatisa Benedikta Wawrikec, moderatorka Diana Fryčec-Grimmigowa a pater Rupert Sarach rozkładźechu, za čo so darjene pjenjezy wužija.
      
wo „němskej wěrje“ w Radworskej šuli  
      Zachod Radworskeje šule
  
wo prěnim swjatym woprawjenju we Wotrowje  
       
wo tym, kak su zbrašeni w Smječkecach hordźe swoje stwy pokazowali
           

                       
   
       
wo nyšporje z bikerami , na kotrychž je farar skedźbnił, zo ma so kóždy meter před Bohom zamołwić – tule wjace wobrazow
 
      njedźelu, 27. apryla, w Ralbicach   
       
  A štóž ma nětko zajim, Katolski Posoł čitać, móže sej jón tule skazać - tež w formje PDF    

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008