KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu
    4. meje 2008
pisa mjez druhim    

  

  
   

      njedźelu, 4. meje 2008
       
na prěnjej stronje wo tym, što maš činić, zo by  přihotowany był  
       
  wo ludowym swjatym, z kotrehož zjawnej  prezentaciju ma so jeho česćowanje spěchować    
       
  wo Serbowce, kotraž je 50 lět po šćežkach Božeje předwidźiwosće kročiła    
       
  wo tym, kak su wobdarjeni we Łazku šćedriwje dawali – tule wjace wobrazow    
       
  wo kubłanskej wuprawje Serbskeho šulskeho towarstwa do Pólskeje    
       
   wo „němskej wěrje“ w Radworskej šuli
   
       
  wo prěnim swjatym woprawjenju we Wotrowje    
       
  wo tym, kak su zbrašeni w Smječkecach hordźe swoje stwy pokazowali    
       
  wo nyšporje z bikerami, na kotrymž je farar na to skedźbnił, zo ma so kóždy meter před Bohom zamołwić – tule wjace wobrazow    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    
       
  Prosymy wo zrozumjenje, zo so wokomiknje techniskich přičin dla serbska strona w dotal znatej šěrokosći wočinić njehodźi. Prócujemy so, zo so problem nanajspěšnišo rozrisa.    

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008