KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

 swjatki   njedźelu, 11. meje 2008

pisa mjez druhim     

    

na prěnjej stronje, zo njeměli Ducha wuhasnyć  
       
wo planach přetwara wołtarnišća w Róžeńčanskej swjatnicy – tule wjace wobrazow  
       
  wo tym, zo chce Chrystus chorym bliski być - putnikowanje chorych a starych ludźi do Róžanta – tule wjace wobrazow    
     

Farar Hrjehor wudźěla sakrament žałbowanja chorych

 

 

wo biskopowym přeprošenju na putnikowanje do Róžanta a z tym zwisowacu próstwu, so wot njedźele Swjateje Trojicy wosebje za to spisanu nowenu modlić - nowena wozjewi so wot 18. meje tydźensce w Katolskim Posole

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

   
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

 

  wo wosebitej atmosferje na mejskim nyšpor TCM w Róžeńće – tule wjace wobrazow    
       
   wo zhromadne modlenju při „Ćahu dopomnjeća“ w Budyšinje tule wjace wobrazow    
       
  wo tym, kak su so w Radworju poł lěta na přijeće sakramenta přihotowali – tule wjace wobrazow    
       
  wo tym, w kotrym wokomiku je so holca kaž swjata čuła    
       
  wo nowym pomniku za 69 padłych w Chrósćicach    
       
  wo Božej mši z dobrej tradiciju w Pěskecach    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    
       

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008