KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł   njedźelu,
      27. apryla 2008
  pisa mjez druhim    
       

wo tym, štó hlada čehodla do njebjes  

         
wo triumfje z ćichimi słowami

           
 
      Bamž Benedikt XVI. wopyta njedźelu, 20. apryla, Ground Zero, zo by so tam pomodlił.
           
wo tym, hač je Dźeń maćerje skerje „Dźeń wikowarjow“  
       
wo nowej abatisy w Budyšinje  
     

sotra Klara - nowa abatisa w klóšterku

 

wo dwójnym dejmantnym jubileju w Marijinej Hwězdźe  
     

sotře Anuntiata a Vinzentia

 

wo trójce wonječesćenym swjatym křižu - tule wjace wobrazow  
     

Mjez Wudworjom a Pančicami-Kukowom steji na lěwym boku tónle zwonječesćeny pomnik wěry.           

 

wo tym, zo su w Njebjelčicach jenož štyri dźěći k prěnjemu swjatemu woprawjenjenju přistupili

           
 
       
wo tym, zo so Towarstwo „Marija pomha(j)“ we Łužicy njezasydli, ale projekt starosće wo něhdyšich jatych njespušći  
     

Torsten Hartung

  
●  w KNOTWIŠĆU wo nowym diecezanskim dušepastyrju młodźiny  
     

farar Kochinka

 

w KNOTWIŠĆU wo tym, zo w Sydneyju z mjenje wobdźělnikami liča  
       

wo prěnim swójbnym popołdnju w farskej wikariji w Pančicach-Kukowje - tule wjace wobrazow

 
     

na swójbnym popołdnju

 

wo nowej wustajeńcy, kotraž so na wšědny chlěb poćahuje  
       
  A štóž ma nětko zajim, Katolski Posoł čitać, móže sej jón tule skazać - tež w formje PDF    

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008