KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 1. junija 2008

pisa mjez druhim     

    

na prěnjej stronje wo postrowje katolskich Serbow, kotryž so přemało wužiwa  
       

wo tym, kak je so abatisa Benedikta nastupajo přetwara Róžeńčanskeje swjatnicy rozsudźiła

wobrazy namjeta diplomoweho inženjera Wolfganga Johny 

 
     

 

wo 97. zjězdźe katolikow Němskeje w Osnabrücku a kak su so tam Serbja předstajili - tule wjace wobrazow  
       
wo tym, kak so w Chinje statne zarjady před modlenjom boja  
     

 

třeći dźěl noweny k biskopstwowemu putnikowanju pod nadpismom „Cyrkej“

nowena wozjewja so wot 18. meje tydźensce w Katolskim Posole

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

 

wo gratulaciji cyrkwje nowowuzwolenemu sakskemu ministerskemu prezidentej Stanisławej Tilichej  
     

Katolska Serbowka gratuluje prěnjemu katolskemu Serbej, kotryž bu sakski ministerski prezident

 

wo tym, zo  je - kaž praji to monsignore Anton Schmid - swjata Tereza z Lisieuxa wosobinsce Łužicu wopytała - tule wjace wobrazow  
     

Relikwiar swjateje Terezy w klóštrje Marijinej Hwězdźe

 

wo manifestaciji křesćanskeje wěry při poswjećenju swjateho křiža blisko Słoneje Boršće - tule wjace wobrazow

 

stawizna „Tachantska kucharka“

 
     

Znowaposwjećenje 150lětneho swjateho křiža po jeho wobnowjenju

 

wo słónčnym dowolu Radworskich předšulskich dźěći při Baltiskim morju  
      Radworske dźěći při morju
wo poswjećenju chorhojow na swjedźenju Božeho ćěła w Njebjelčicach  
     

Na Bože ćěło w Njebjelčicach

 

wo znowaposwjećenju ponowjeneho swjateho křiža pola Chrósćic na 60. narodninach jeho wobsedźerja  
     

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008