KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 4. januara 2009

pisa mjez druhim

 

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, čehodla měli pola sebje samych inwenturu přewjesć

 

       

wo wotměnjawym programje hudźbneho nyšpora w Róžeńće – wjace wobrazow

 

     

 

 

wo nowym prawje, zo móžeš w Němskej nětko tež jenož před Bohom a cyrkwju „haj“ prajić a kotre konsekwency to ma  
     

 

  čehodla móžeš sej wěsty być, zo ma teza „Mandźelstwo ma přichod“, kruty fundatment  
     

Foto: kna

 

čehodla katolscy Serbja něštožkuli hinak pisaja hač ewangelscy Serbja

 

 

 
     

Foto: Serbski institut

 

wo płódnych wuměnach nazhonjenjow w starym klóštrje – wjetši wobraz

 
     

 

wo „slěbornym“ zwóńku – wjetši wobraz

 

       

wo hodownej hrě w klóšterskej cyrkwi – wjace wobrazow

 

 

 

 

 

wo tradicionalnym koncerće, kotryž měješe prěni raz meditatiwno-hudźbny charakter – wjace wobrazow

 

       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008