KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 4. oktobra 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo prašenju, kotrej róži swój čas wěnuju

 
       

wo personelnej změnje w Róžeńće – wjace fotow

 

 

 

     

 

 

wo katolskim Serbje na čole Sakskeje

 

 

     

 

 

čehodla su w Drježdźanach jubilej katolskeho gymnazija a renoměrowaneho hólčeho chóra z Mnichowskim arcybiskopom woswjećili – wjace fotow

 

       

wo nyšporje, na kotryž přijědźe tójšto ludźi z konjacym zapřahom – wjace fotow

 
     

  

wo zhromadnosći mjez němskimi a serbskimi wěriwymi w Radworskej wosadźe

 
     

 

 

kak je bamž w Čěskej młodych kaž staršich ludźi zahorił - tež serbskich – wjace fotow

 
     

 

wo wjelegeneraciskim zetkanju a přiwzaću młodźiny w Ralbicach – wjace fotow

 
       
  wo požohnowanju noweje zakładneje šule a dospołnje ponowjeneje ćěłozwučowarnje w Ralbicach – wjace fotow  
       
kak młoda swójba w měsće nad Sprjewju zjawnje wěru wobswědča  – wjace fotow  
       
wo přeprošenju přichodnu sobotu, 10. oktobra, do redakcije Katolskeho Posoła, kotraž so na Dnju wotewrjenych duri Serbskeho domu nad kóždym wopytom zwjeseli - wjace  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008