KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 5. julija 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo tym, štó je kak prakrizu čłowjestwa hižo přewinył

 

       

wo pokazkach na prawy row japoštoła ludow a zakónčenju lěta swjateho Pawoła

 

 

     

Foto: kna

 

 

wo njedowolenych, ale płaćiwych swjećiznach Piusoweho bratstwa – wjace fotow

 

     

Foto: kna

 

wo tym, što měli křesćenjo dźensa kaž za čas swjateho Pawoła činić –wjace wobrazow wo putnikowanju Zhorjelskeje diecezy do Noweje Cale

 
     

  

čehodla njedóstanu wonječesćerjo žadyn měr a to hačrunjež je wosebita policajska skupina swoje dźěło zastajiła

 
     

 

 

wo tym, kak su wobydlerjo Domu swjateho Jana w Smječkecach 15. króć swój patronatny swjedźeń woswjećili – wjace fotow

 
     

 

wo tym, kak su wěriwi na Božej mši na VIII. mjezynarodnym folklornym festiwalu w Chrósćicach pisanosć wěry začuwali – wjace fotow

 
     

 

w KNOTWIŠĆU wo „Talita kum“ a firmowanju w Budyskej wosadźe – wjace fotow  
       
što so stanje, hdyž prošeni hosćo na swjedźeń njepřińdu – wjace fotow wo putnikowanju serbskich dźěći do Róžanta  
       

wo Dobroščanskim patronatnym swjedźenju, kotryž bě lětsa wot dešća přewodźany – wjetši foto  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008