KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł 20. meje 1984, strona 55

  

Nócna straža w Chrósćicach

Foto: z KP 1984 

1. apryla 1984 rano zahe na Kukowskim hrodźišću

 

W nocy wot 31. měrca k 1. aprylej sćěhowaše lětsa dekanatna młodźina namołwje k nócnej straži. Z wotbićom dwanateje hodźiny započinaše so rozpominanje, kiž měješe temu křiža.
Z lońšeho julija sem pućowaše we wobłuku jubilejneho lěta wumóženja młodźinski křiž přez naše wosady. Počejo w Zdźěri poda so do Budyšina, Radworja, Baćonja, Ralbic, Kulowa, Njebjelčic, Wotrowa a skónčnje do Chrósćic, hdźež kaž wšudźe druhdźe přez měsac w cyrkwi wustajeny steješe.
Křiž wšědneho dnja, kiž drje je njewidźomny, ale kiž někotrehožkuli ćežko potrjechi a poćežuje, přewodźa nas mjenje abo bóle stajnje přez cyłe žiwjenje. Ale kóždy z nas so praša, čehodla runje ja? Čehodla tajka njeprawda?
Raz jědźeše žona z awtom do Worklečan chorownje. Po puću so jej awto skóncowa. Nimojěducy muž zasta a jej znuzy wupomha.
Po wsy pak so roznošowaše bórze blada, zo ma tuta wudata žona přećela. Po dlěšim času zhoni tež mandźelska pomocliweho muža wo ,,přećelstwje“ a poča jemu wumjetować, zo mandźelstwo łama. Jej bě jeju mandźelstwo hižo bjezzmyslne a blady ludźi běchu to swoje
skónčnje docpěli: mandźelstwo so rozłama. – Husto zapadnjemy do toho, zo přeskoku a wopaki sudźimy. Njeje nam wědome, kajki křiž móže so z tym druhim napołožić.
W druhej połhodźinje měješe potom kóždy čas k přemyslowanju a k wujednanju z Bohom. Na farje běchu čaj a šmałcowe pomazki přihotowane za tych, kotřiž běchu hłódni a lačni. Z kóždej połnej hodźinu pokročowaše so zaso rozpominanje, hač do ranja. Štwórć na pjeć běchu kónčne kemše. W prědowanju nawjaza k. kapłan Nawka na bližace so postajenje młodźinskeho křiža na Kukowskim hrodźišću. Wuwědomi nam, kak ćežko to je, płomješko swěčki we wětřiku wobchować, a wuhasnje-li tola jónu, zo je potom pomoc blišeho to najwažniše.
Po Božej mši nastajichmy so na puć, zo bychmy młodźinski křiž swjateho lěta na jeho doskónčne městno donjesli. Ducy po puću dopomnichmy so na słowa z prědowanja: ,,Njesće swětło do swěta!“ a spóznachmy, kak ćežko je, swěčce nic wuhasnyć dać.
Na Kukowskim hrodźišću k. kapłan Šiman zwurazni, zo njebychmy tutón nowopostajeny młodźinski křiž zabyli, ale so husćišo na tuto městno młodźiny wróćili.
Wutrobne zapłać Bóh chcemy wšitkim wuprajić, kotřiž su so wo poradźenje tuteje nócneje straže prócowali. Bóh dał, zo bychmy směli klětu zaso tak derje poradźenu nócnu stražu dožiwić a zo njebychmy so nabojeli njesprawnych kritiskich słowow, kiž bohužel ženje njewuwostanu. Tež Chrystus bě jónu kritikarjam, farizejam wustajeny, a je tola kročił swój puć hač do kónca. Wón běše posłušny hač do smjerće, smjerće na křižu.

Wórša M. a M. S.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008