KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 7. septembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo tym, što je bohatstwo

 

       

wo swójbnym charakteru na zetkanju z wjace hač 5.000 ludźimi - wjace wobrazow

 

 

 

     

  

kotre hnady je serbska swójba nazhoniła

 
     

 

što chce Polak w přichodnych tydźenjach we Wotrowskej cyrkwi činić - wjace wobrazow

 
     

Jacek Bartkowiak

 

w KNOTWIŠĆU wo tym, kak su serbscy młodostni syły ludźi zastarali - wjace wobrazow

 

 

 

 

 

w KNOTWIŠĆU tež wo tym, zo je so na koparskim turněrje dekanatneje młodźiny wobdźěliła wosada z najmjenje wsami samo z dwěmaj mustwomaj – a jedne z njeju je z pokalom domoj jěło - wjace wobrazow
 
 
       
w KNOTWIŠĆU tež pokiwy na zarjadowanja kaž dekanatny wulět, wječork wo Awstralskej ekskluziwnje za serbskich młodostnych a zetkanje młodostnych we Wechselburgu – wjace informacijow
 
       

wo agilnej serbskej wuměnkarce-jubilarce w Münsteru

 
       
wo tym, zo budźe w Rumburku Loretski swjedźeń, na kotrymž su prěni raz tež Serbja zapřijeći  
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008