KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 8. junija 2008

pisa mjez druhim     

    

na prěnjej stronje wo tym, hač su pola Jězusa hrěšnicy witani  
       

wo tym, zo so Turinski smjertny rub bórze zaso zjawnje wustaji

 
     

 

wo tym, kak prezident Centralneho komiteja katolikow Němskeje, profesor Meyer, politiku zwjazka dla přesnadneho spěchowanja Serbow kritizuje - tule wjace wobrazow wo demonstraciji w Berlinje

 

narěč profesora Meyera 29.5.2008 w Berlinje - serbsce

 

Ansprache von Professor Meyer am 29.5.2008 in Berlin - deutsch

 

 

 

 
       

wo tym, kak je serbska putniska skupina w Stiftlandźe žiwu wěru dožiwiła a hajiła  - tule wjace wobrazow

wjace wo Theresy Neumann z Konnersreutha

 

 
     

 

štwórty dźěl noweny k biskopstwowemu putnikowanju pod nadpismom „Jězus“

nowena wozjewja so wot 18. meje tydźensce w Katolskim Posole

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

 

wo wokřewjenju a zabawje na dźesatym klóšterskim swjedźenju w Marijinej Hwězdźe - tule wjace wobrazow  
     

 

 

wo tym, zo  ma so dostojnosć stareho čłowjeka wobchować - a zo maja so tež hladarjo starych ludźi skrućeć   
     

 

 

wo poswjećenju swjateho křiža w Róžeńće, kotryž je znaty wopisowar swjatych křižow w serbskim kraju 1959 postajił - tule wjace wobrazow

 

 
     

 

 

wo tym, zo so bórze nowa biblija za dźěći w serbskej rěči wuda  
     

Na zakładźe tuteje biblije wuda so nětko "Biblija we wobrazach a stawiznach"

 

wo tym, kak su Wotrowske dźěći mać Božu postrowili  
     

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008