KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 10. meje 2009

 

 

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo wosebitym škitnym płašću

 

       

wo dopokazach, zo je bamž Pius XII. tola pola Hitlera na dobro Židow interweněrować spytał

 

 

     

 Foto: kna

 

 

wo kontrowersy dla dokumenta Centralneho komiteja katolikow Němskeje (ZdK)

wozjewjenje ZdK

wozjewjenje biskopskeje konferency (DBK)

 

     

 

wo wonječesćenju w Kulowje

 
     

  

wo zahajenju akcije Renovabis

 
     

Foto: kna

  

 

wo nowym prezidenće skutka, kotryž podpěruje něhdyšich jatych koncentraciskich lěhwow kaž tež ghettow předewšěm ze słowjanskich krajow

 
     

Foto: kna

 

wo hasy w Kamjencu, kotraž je po katolskim měšniku pomjenowana – Dr. Bernhard Wenschwjace fotow

 
     

 

 

wo tym, čehodla ma jezuitski pater, profesor dr. Friedhelm Hengsbach nowy start za towaršnostny system trěbny

 

 
     

Foto: kna

 

kak je Bratrowstwo wzajomne poćahi k słowjanskim susodam skrućiło – wjace fotow

 

 
       
w KNOTWIŠĆU wo sadźe z biblije, kotruž su sej młodostni w Chrósćicach wupytali – wjace fotow  
     

Foto: Franc Šołta

 

w KNOTWIŠĆU wo komponisće putniskeje pěsnje, kotryž njeje hudźbnu šulu ženje wotnutřka widźał – wjace k diecezanskemu putnikowanju  
       
kak su w Budyšinje młodźi a stari meje kralownu česćili – wjace fotow  
       
kak su w Róžeńće a Ralbicach Boha spěwajo chwalili – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008