KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Kapłan dr. Bernhard Wensch

 
Dr. Bernhard Wensch narodźi so 1908 w Berlinje-Wilmersdorfe. 1918 přesydli so swójba do Drježdźan. Po wopyće gymnazija a abiturje studowaše wot 1927 w Innsbrucku, hdźež promowaše na doktora filozofije a teologije. Po měšniskej swjećiznje 1934 w Budyskej Pětrowej cyrkwi bu z kapłanom w Kamjencu. 1937 bu za prěnjeho diecezanskeho młodźinskeho dušepastyrja Mišnjanskeho biskopstwa powołany. Spózna zahubnosć nacionalsocialistiskeje propagandy a kubłaše młodźinu biskopstwa w kursach a na nabožnych dnjach w křesćanskim duchu. Wot gestapo wobčušlowany bu 19. meje 1941 zajaty. Porokowachu jemu „šćuwańcu přećiwo statej“ a bjez sudniskeho wusuda zawlečechu jeho najprjedu do kaceta w Oranienburgu a 7. nowembra 1941 do Dachauskeho kaceta. Tam wuznamjeni so mjez duchownymi sobubratrami ze swojej přikładnej měrniwosću, podatosću do Božeje wole a pomocliwosću napřećo blišim. Njebojaznje je chorym sobujatym swjate woprawjenje nosył, doniž njeje sam wot hłódtradanja ćežce schorjeł a po třoch dnjach 15. awgusta 1942 zemrěł. Jeho popjelnica bu kaž ta kapłana Alojsa Andrickeho w zhromadnym rowje měšnikow na Starym katolskim kěrchowje w Drježdźanach na Friedrichowej pochowana.
 k wobrazam
deutsch 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008