KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Z wjacorymi sadami serbsce powitani

200 hwězdnych spěwarjow pola ministerskeho prezidenta Tilicha w Drježdźanach

Fota: Rafael Ledźbor 
Přihot w Domje katedrale
 
Po puću do statneje kenclije
 
 
Ministerski prezident Tilich přiwita syłu hwězdnych spěwarjow
 
Ministerski prezident Tilich mjez hwězdnymi spěwarjemi
Kapłan Markus Böhme požohnowa a pokadźi statnu kencliju
„20+C+M-B+09“ steji nětko tež na wudwjernach statneje kenclije

Zmija, spasleneho wot dźěći w Kolumbiskej, dósta tež ministerski prezident Tilich 

Hwězdni spěwarjo poprosychu tež ministerskeho prezidenta wo jałmožnu, kotruž tež dóstachu.
„Statny banket“ za hwězdych spěwarjow - kołbaski z całtu a pampuchi
Ducy wróćo wot statneje kenclije ke katedrali, hdźež čakaše bus

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008