KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Agrarne drustwo so wo nowy křiž postarało

W Ćemjercach swjaty křiž znowa poswjećeny

Fota: Maks Kižnik, Chrysta Meškankowa 
 
 
 
 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008