KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 14. septembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo kmanosći ćerpjenja

 

       

wo swjećacym biskopje, kotryž je drje po słužbnych lětach najdlěje w zastojnstwje był a so nětko z aktiwneje słužby rozžohnował

 

     

  

wo tym, zo je čiste swědomje hłowna přičina radosće - wjace wobrazow

 

prědowanje patra Dawidowskeho

 
     

 

wo wosebitym městnje w Chrósćicach, kotrež je před nimale 80 lětami tehdyši wosadny farar darił a so tehdy w Posole pisało, zo budźe so „lětstotki na šćedriweho darićela spominać“ - wjace wobrazow

 
     

 

 

wo wulěće z Caritu

 

 

 

 

 

wo zetkanju, při kotrymž je hora Sinai w srjedźišću stała - wjace wobrazow  
       
wo počesćenju sławneho Serba, kotryž je prajił: „Nam njeje trjeba mortwych ze spara budźić, ale žiwych při žiwjenju zdźeržeć a derje zastarać.“  
       
wo njewšědnej nowej wustajeńcy  z fotami wo a wot zbrašenych - wjace wobrazow  
       
wo personalnej změnje w Njebjelčicach  
       
w KNOTWIŠĆU wo tym, komu je so we wutrobach słónco zaswěćiło - wjace wobrazow  
       
w KNOTWIŠĆU tež pokiwy na wječork wo Awstralskej ekskluziwnje za serbskich młodostnych, na wosebite česćowanje swjatych křižow a zetkanje młodostnych we Wechselburgu – wjace informacijow
 
       

wo podźělu serbšćiny na Božej mši na diecezanskim putnikowanju w Róžeńće

 
       
wo tym, čehodla so kónc septembra konjace zapřahi požohnuja  
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008