KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

„Cyłkownje widźane je so přewrót poradźił“

Druhi póstny seminar w Smochćicach k cyłkownej temje „Dźiw swěčkow ’89 – wizija a woprawdźitosć“

Fota: Gerat Wornar 
Farar Thomas Küttler 
 Budyski superintendent Reinhard Pappei
 
koreferent 
Podijowa diskusija 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008