KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 15. junija 2008

pisa mjez druhim     

    

na prěnjej stronje pod nadpismom „Biskop Beno w interneće“  
       

wo tym, zo skutkuja w Němskej stajni diakonojo 40 lět – zo pak su so w susodnym kraju hakle tydźenja prěnjej woženjenaj mužej na diakonow wuswjećiłoj

 
     

 

wo wuprajenju biskopa, zo je darjenje organow skutk lubosće k blišemu

 

 

 
       

wo tym, zo namołwja bamž k dialogej a zhromadnemu dźěłu z druhimi nabožinami

 

 
     

 

pjaty dźěl noweny k biskopstwowemu putnikowanju pod nadpismom „Marija“

nowena wozjewja so wot 18. meje tydźensce w Katolskim Posole

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

 

wo tym, zo je swjećacy biskop we Wotrowje wažnosć dobreho přikłada staršich a dorosćenych wuzběhnył - a 16 młodostnym a jednej dorosćenej sakrament firmowanja spožčił
 
     

 

 

wo wołtarju w Němčanskej kapałce, kotryž je dopokaz toho, kak su sej prjedownicy 500 lět dźědźinstwo a wěru česćili a wažili – tule wjace wobrazow a přirunanje do restawracije a po njej
 
     

 

 

wo wospjetnym wonječesćenju swjateho křiža – tule wjace wobrazow

 
     

 

 

wo dopóznaću 75lětneho Serba na wjace hač 1.100 kilometrow dołhim pěšim putnikowanju z Kulowa do Wilny, zo so křesćenjo na wuchodźe wjace modla hač na zapadźe - tule wjace wobrazow
 
     

Ostrobramska mać Boža, ke kotrejž je Serb pěši z Kulowa do Wilny putnikował

 

wo kubłanskim dnju za seniorow, na kotrymž myslachu hnydom na spočatki połstatych lět  
       
wo ponowjenym a znowa poswjećenym wjesnym swjatym křižu - tule wjetšej wobrazaj  
     

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008