KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 17. meje 2009

 

 

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo radosći a přećelstwje

 

       

wo hłownym wotmysle wosomdnjowskeje wizity Benedikta XVI.

 

 

     

 Foto: kna

 

 

wo ćěsli jako wuměłcu tež nabožnych twórbow – wjace fotow

 

     

 

wo knize, kotraž so z jónkrótnej konstelaciju cyrkwje w Němskej zaběra

 
     

  

kak su wohnjowi wobornicy w Róžeńće swojeho patrona česćili – wjace fotow

 
     

 

 

wo mejskim nyšporje w Myšecach, kotryž bě samo ekumeniske zarjadowanje – wjace fotow

 

 
     

 

w KNOTWIŠĆU wo prašenju firmowaneje: Serbska suknja abo iPod? – wjace fotow

 
     

 

w KNOTWIŠĆU wo impulsu w serbskej rěči na němskej stronje – wjace k diecezanskemu putnikowanju  
       
wo prěnim swjatym woprawjenju we Wotrowje a w Njebjelčicach  
       
wo knize, z kotrejž móžeš pisanosć wěry zeznać  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
     
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008