KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Ćěsla jako wuměłc tež nabožnych twórbow

Alojs Šołta ze Žuric wustaja w klóšterskej zahrodźe pod hesłom „Spiritus, stone a stwórba“

Fota: Rafael Ledźbor 
 
 
 
 
"Swjaty Pětr" - z korjenja
"Swjaty Pětr" - z korjenja - wurězk
Alojs Šołta w swojej dźěłarni w Žuricach
Wuschnyte korjenje za přichodne wuměłske twórby

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008