KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 17. awgusta 2008

pisa mjez druhim     

  Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, hač Jězusowa namołwa „prošće a dóstanjeće“ woprawdźe přitrjechi abo snadź tola nic

 

 
       

biskopowe wozjewjenje nastupajo wonječesćene swjate křiže wjace wobrazow

 

wozjewjenje biskopa w němskej rěči

 
     

 

zo wusměšuje so naša wěra a wo prašenju, hač so z dwěmaj měritkomaj měri wjace wobrazow

 
     

 

wo duchownym srjedźišću, kotrež je před 40 lětami z něhdyšeje bróžnje nastało wjace wobrazow  
     

 

 

zo njespóznaje pater Dawidowski pola młodeho Wotrowčana žanu hranicu mjez blidarstwom a wuměłstwom  wjace wobrazow

 

 

 

 

 

wo lětnim klóšterskim campje z oblatami wjace wobrazow  
       
wo tym, štó je hižo 30 lět wobličo Carity w Kamjenskich kónčinach wjace wobrazow  
       

wo wupruwowanskej fazy noweje zwukoweje techniki we wuznamnej cyrkwi w katolskich Serbach wjace wobrazow

 

 

       

wo dyrdomdejach młodych Serbow w Italskej a w Myšecach wjace wobrazow

 

 

wjace wo serbskich skawtach na www.skawt.de

 
       
wo dźěćoch z wjacorych krajow, kotřiž su we Łužicy w prózdninach koncentrowane a pilne byli wjace wobrazow
 
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
     

 

 

nowena k biskopstwowemu putnikowanju njedźelu, 31. awgusta, do Róžanta je so wot 18. meje do 13. julija w Katolskim Posole tydźensce wozjewiła - wona móže pak so tež hakle w tychle dnjach modlić

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008