KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

W Róžeńće nowa zwukowa technika

Fota: R. Ledźbor

Nowe mikrofony su ćeńke, tak zo je lědma widźiš.

 

Čitanje, ewangelije a prědowanje - na fotach na swjedźenju Marije donjebjeswzaća, 15. awgusta - móžeš w cyrkwi jara derje zrozumić

 

Farar dr. Hans Friedrich Fischer z Wilnijusa swjećeše kemše w serbskej rěči

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008