KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Česćownosć a wzajomna přichilnosć w cyrkwi a ludźe bohudźak dale žiwa

Bohu wulki dźak za lětuše njewšědnje krasne jutry

 

Fota wšěch dźewjeć křižerskich procesionow

 Fota: Pětr Rab (fota druhich awtorow su woznamjenjene)
 
Rańše jěchanje Wotrowskeho procesiona do polow

 

 

Ralbičanski procesion

Prěni króć z postawu Zrowastanjeneho
Chorhojnikaj, kotrajž krótko po tym znjezbožištaj
Nowe chorhoje na čole procesiona

 

 

Kulowski procesion w Hózku

Nowačk kapłan Daniel Laske
Prěni króć njese wyši šołta Michał Krječmar Božu martru

 

 

Budyski procesion

Foto: priwatny
Foto: priwatny

 

 

Baćoński procesion

Jenički złoty jubilar lěta 2009: Beno Mark ze Sulšec pola Baćonja
Foto: Andrea Häneltec

 

 

Radworski procesion w Baćonju

Najstarši jěchacy křižer: 84lětny Jurij Hantuš
Foto: Andrea Häneltec 
Swačina na farje

 

 

Wotrowski procesion w Njebjelčicach

 

 

Njebjelčanski procesion na dompuću

Foto: priwatny
Foto: priwatny

 

Klóšterski procesion na klóšterskim dworje

25. króć njeseše Marko Bětnar postawu Zrowastanjeneho

 

Chróšćanski procesion

Foto: priwatny
Ponowjenej: Boža martra a postawa Zrowastanjeneho
Foto: priwatny
Foto: priwatny
 
 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008