KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 19. oktobra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo wuznamje nawigatora a wučbje cyrkwje za nabožnych analfabetow

 

       

wo prědowanskej knize a w čim widźa biskopja płódnu pódu za sekty

 

     

Foto: kna

 

wo němskim biskopje w Mauretanskej, ćěkancach a Missio

 

 
     

 

wo argumentach bamža Benedikta XVI. za swojeho předchadnika Pija XII.

 
     

Foto: kna

 

wo tym, kak staj so młodaj čłowjekaj „zakopoliłoj“ a čehodla njeje wopomnjenska tafla za zmužiteho muža w Kamjencu ani jednu nóc „přetrała“ – wjace wobrazow

 

 

 

 

 

wo kermušnym koncerće pólskeho chóra ze serbskim spěwarjom w Sulšecach a jeho njewšědnym darje – wjace wobrazow pola foto-gnoss   Foto: Gnoss
       
wo swójskich dopomnjećach Serba na před 30 lětami wuzwoleneho słowjanskeho bamža  
     

Foto: kna

 

wo tym, zo su w Krakowje za 60 milionow eurow nowy centrum w spominanju na  bamža Jana Pawoła II. twarić započeli, kotrehož financowanje njeje hišće doskónčnje zaručene a zo za nowy poswjećeny pomnik ani hišće twarska dowolnosć njepředleži
 
     

Foto: kna

 

wo planowanym nowym pomniku w Marijinym Dole, kotryž přijědźe samo japoštołski nuncius poswjećić

 
       
wo tym, hač su naše wosady woprawdźe oazy w njekřesćanskim swěće  
       
wo předstajenju swětosławneje sakralneje hudźby w Budyšinje   Foto: S. Unger
       
što zwjazuje „Ave Maria“ z „Wašničkojtej pstruhu“    
       

što měni biskop Reinelt k nabožinje na šulach

 
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008