KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Jězus woła na wšelakore wašnje

Putnikowanje dźěći serbskich wosadow do Róžanta pod hesłom „Jězus nas woła“

Fota: R. Ledźbor
Cyrkej połna dźěći - to spožča nadźiju ...

... a lubi so tež patrej Rupertej

 

Skupina pod nawodom Marka Njeka je pěsnje přewodźała.

 

Farar Beno Jakubaš wita dźěći a rozjasni temu.

 

Młodostnaj z Chróšćanskeje wosady předstajištaj scenu.

 

Zhromadnu šolu serbskich wosadow nawjeduje Gabriela Brězanowa.

 

Sotra Tadeja wotmołwja w prědowanju na prašenja fararja Jakubaša.
 
 
 
„Tajki wulki, tajki małki ... kóždy móže swjaty być.“
 
 Wobjedowa přestawka
 Wjerć mje, sotra Tadeja!
 Tež pater Tomaš Dawidowski je so pospytał. ...

 ... znamjo jeho rukow přeradźa, kak wuspěšny je był.

 

Kopańcu hrajachu tu

... a tam

 

Wjesołe mjezwoča krótko do nyšpora: pater Tomaš Dawidowski a sotra Tadeja z bratrowču Rahel (wotprawa).

 

Wo dobry zwuk w cyrkwi je so Krystof Mikławšk ze Serbskich Pazlic postarał. 

 

ći móžachu wosobinske próstwy přednjesć a woruch na žehliwe wuhlo połožić, zo by próstwa kaž kadźidło k njebju stupała. 

 

 

 Na wosadnu chorhoj přičinjenja dopomjenku na lětuše putnikowanje.

 

Mała hra jako dopomnjenka za wšě dźěći, kotrež su do Róžanta putnikowali. 

 

Młodostni pomocnicy rozdźělachu hry.

 

 

 Hra je znajmjeńša tak dobra kaž elektroniski gameboy.

 

Wjacori podachu so z kremserami na dompuć.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008