KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł   njedźelu,
      20. apryla 2008
  pisa mjez druhim    
       

na prěnjej stronje wo hižo přihotowanym njebjeskim bydlenju  

         
wo Stanija Tilichowym najlubšim bibliskim městnje - tule wšitke jeho wotmołwy na štyrnaće prašenjow
 
     

designěrowany sakski ministerski prezident Stanij Tilich - před dwěmaj lětomaj jako křižer

 

wo jasnych słowach bamža Benedikta XVI. dla skandalow cyrkwinskich přistajenych w Americe  
     

Benedikt XVI. a ameriski prezident George W. Bush

 

wo wuprajenju wuznamneho kardinala, zo njejsu na přeńdźenjach cyrkwje medije wina  
     

kardinal Foley - wón je loni w awgusće Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo wopytał

 

wo tym, zo je bamž bamž prěni króć w telewizy direktnje k ruskemu ludej porěčał  
       
wo tym, zo cyrkej rozsud zwjazkoweho sejma kritizuje  
     

wothłosowanje w sejmje

 

wo modlerskej iniciatiwje w Berlinje
 
     

Berlinska kadedrala swjateje Jadwigi

 

wo nowej třěše za cyrkej w Chorwatskej – tule wjace wobrazow  
     

cyrkej w Oštrcu

 

●  wo tym,  kak buchu w Radworju a Pančicach-Kukowje dźěći a dorosćeni wot skupiny Black & White zapřijeći – tule wjace wobrazow   
     

w Radworskej cyrkwi

 

wo indiwidualnym hodźinskim planje za zbrašenych  
       
wo młodostnych, kotřiž su w přihoće na firmowanje biskopa Zdarsu wopytali  
     

 biskop Zdarsa

 

wo tym, zo su młodostni kmótřistwo nad štomami přewzali  
       
wo kubłanskich dnjach w Sakskej Šwicy pod hesłom „Ty darił sy nam …“  
       
wo tym, zo přijědźe „Ćah dopomnjeća“ do Budyšina a što so w přihoće na to poskići  
     

Ćah dopomnjeća

 

  A štóž ma nětko zajim, Katolski Posoł čitać, móže sej jón tule skazać - tež w formje PDF    

  

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008