KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 21. septembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo tajkich a hinašich přikładach

 

       

wo politice a spiritualiće - wjace fotow

 

Foto: kna

     

Foto: kna

 

wo tym, što chce Vatikan dla ewoluciskeje teorije činić

 

 

  Foto: kna
     

Foto: kna

 

wo tym, što židowski Američan wo bamžu Piju XII. nastupajo Židow praji

  Foto: kna
     

Foto: kna

 

wo pokutnym nyšporje a tym, štó měł za koho pokućić - wjace fotow

 

 

 

 

 

wo wěriwym wostarjenju  
       
wo tym, štó je so z kim w hraću pasiona wuměnił
 
       
wo jubileju měšnika, kotryž chce „wšitkim wšitko być“
 
       
wo tym, z kim je nabožna a kulturna wuměna trěbna - wjace fotow
 
       
wo starodawnym procesionje po wsy a poswjećenju ponowjeneho wjerška - wjace fotow

 
       
wo tym, komu móžeš wšitko prajić  - wjace fotow
 
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008