KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 23. awgusta 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

wo tróšku prowokatoriskim wuprajenju hladajo na rólu žony

 

       

što je skupinje Serbow šansu dało, swětnemu hołkej wućeknyć a z Bohom do rozmołwy přińć – wjace fotow

 

 

     

 

 

 

wo nowym cyrkwinym woknje, kotrež k rozmyslowanju wo kapłanje Alojsu Andrickim pohnuwa – wjace fotow

 

     

 

 

wo Kamjenskej cyrkwi, kotraž bu zaso krónowana – wjace fotow

 
     

  

wo zetkanju, na kotrymž je Čerwjenawka z wohnjowej woboru k rockowej dujerskej hudźbje rejowała – wjace fotow

 
     

 

 

wo poswjećenju noweho swjateho křiža we Łazku – wjace fotow

 
       
wo chórje, kotryž je mócnje do pedalow stupał – wjace fotow  
       
  što ma Wojerowski farar za čłowječu apoteku – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008