KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 24. awgusta 2008

pisa mjez druhim     

  Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, koho wrota hele njepřemóža

 

 
       

wo 84lětnym Ukrainjanu, kotryž je so wot Smochćic sem do Prettina podał, zo by za zapiskami pytał, kotrež je před 63 lětami na kóncu wójny w tamnišim kaceće do zemje zahrjebał wjace wobrazow

Skutk Maksimiliana Kolby

 
     

 

što měli sej w towaršnosći derjeměća po móžnosći wšědnje wuwědomić, zo njebychmy so přehrěšili

 

Foto: kna

     

 

wo tym, kak su serbscy putnicy do Santiaga de Compostela samo hač do „kónca swěta“ kolesowali  
     

 

hdźe a kak je čerstwy hudźbny wětřik duł, při čimž je Šwedowka serbske spěwy dirigowała a čehodla so wona nětko do Jordaniskeje poda wjace wobrazow

 

 

 

 

 

kak je so wosada Serbowce podźakowała, kotraž je mjez wšěmi žiwymi serbskimi organistami najwjace lět wosadu na pišćelach přewodźała
 
       
bohubudźskorženo zaso hižo wo wonječesćenju swjateho křiža – nětko drje samo na swětłym dnju wjace wobrazow
 
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
     

 

 

nowena k biskopstwowemu putnikowanju njedźelu, 31. awgusta, do Róžanta je so wot 18. meje do 13. julija w Katolskim Posole tydźensce wozjewiła - wona móže pak so tež hakle w tychle dnjach modlić

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008