KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 25. meje 2008

pisa mjez druhim     

    

na prěnjej stronje wo najwažnišim meblu  
       
wo radźe bamža Benedikta XVI., kak ženje njezestariš 
 
     

Bamž Bendikt XVI. w Genuwje

 

wo wobchodźe w Budyšinje, kotryž ma na cyrkej pokazować - tule wjace wobrazow  
     

Ekumeniski tachantski wobchod ma blisko tachantskeje cyrkwje nastać.

 

druhi dźěl noweny k biskopstwowemu putnikowanju pod nadpismom „Cyrkej“

nowena wozjewja so wot 18. meje tydźensce w Katolskim Posole

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

 

wo wuprawje zbrašenych do Wěčneho města  
     

Zbrašeni dožiwichu tež historiski Rom

 

interview z renoměrowanej profesorku za cyrkwinske prawo, kotraž praji, zo dyrbi cyrkej na wobstejnosće jednotliweho pada dźiwać  
     

Profesorka dr. Myriam Wijlens (45) wuwučuje wot 2005 w Erfurće. Wona přednošuje sobotu, 31. meje, w Smochćicach

 

wo nimale 150lětnej kongregaciji sotrow swjateje Jadwigi, w kotrejž tež Serbowka skutkuje   
     

Postawa swjateje Jadwigi

 

wo tym, zo přińdu relikwije swjateje Terezy na dwaj dnjej do Łužicy  
     

Bamž Jan Pawoł II. 1997 před relikwiarom swjateje Terezy

 

w KNOTWIŠĆU wo tym, zo měli młodostni z napjelnjenymi akumulatorami Jězusowi swědkojo być- tule wjace wobrazow wo młodźinskim putnikowanju do Róžanta  
     

diecezanski dušepastyr młodźiny farar Ralph Kochinka

       
  jenož tule w interneće:    
 

trochu wudospołnjeny naćisk k Róžantej - wjetši wobraz

 

 
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać    
       

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008