KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 26. apryla 2009

 

 

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo žiwjenju z někim, kotryž je žiwy

 

       

wo lońšej pomocy za nimale tysac projektow we wuchodnych krajach

 

     

 pater Demuth

 

 

kak so bamž ženje nječuje

 
     

 Foto: kna

 

štó měł po namołwje bamža cyrkej zaso natwarić

 
     

 Foto: kna

 

wo prostym drjewjanym křižu, kotryž měł so do kóždeho kuta zemje donjesć - wjetši foto

 
     

  

 

w interviewje z dušepastyrjom chorownje wo starosćach přiwuznych psychisce chorych - wjace

 
       

wo wobnowjenym lubjenju z nowym akcentom

 
     

Foto kna

 

 

w KNOTWIŠĆU, kotre wuskutki ma wuchowanje Kulowa před 370 lětami hač do dźensnišeho – wjace fotow 
       

w KNOTWIŠĆU namołwu, so na puć podać – wjace

 

 
       
wo jara woblubowanym nabožnym nałožku z demonstraciju narodnosće 1889 a dźensa – tekst z Katolskeho Posoła 1984 – wjace fotow  
       
wo šolowym lěhwje w Rudnych horach, kotrehož płody předstaja so 1. meju w Budyšinje – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008