KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 26. oktobra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, čehodla njeje za 40 milionow ludźi pućowanje do cuzych krajow žane wjeselo

 

       

wo tym, zo je prěni króć njekatolski duchowny na katolskej biskopskej synodźe prědował

 

     

Foto: kna

 

wo nowym filmje wo bamžu Janje Pawole II.

 
     

Foto: kna

 

wo tym, zo je prěnja etapa zbóžnoprajenskeho procesa za kapłana Popiełuszka wotzamknjena

 
     

Foto: kna

 

zo buštej prěni raz staršej swjateje zbóžnoprajenaj – ale nic, dokelž je jeju dźowka swjata

 

 

 

 

Foto: kna

 

wo tym, zo je so Wotrowskej wosadźe sakralny element wróćił – wjace wobrazow  
       
wo wuspěšnym serbskim hospodarju, kotryž je katolikam k nahladnosći dopomhał    
     

 

 

wo miłosćiwym, člowjeskim a zmužitym čłowjeku, kotryž bu před 50 lětami na Pětrowy stoł wuzwoleny
 
     

Foto: kna

 

wo spočatkach katolskeje uniwersity w Tokiju, na kotrejž skutkuje serbsce rěčacy Japanjan

 
     

Foto: kna

 

wo sobustawskej zhromadźiznje Carity, na kotrejž informowachu so čłonojo wo gerontologiji

 
       
zo wusyłaja so na Wšěch swjatych kemše z klóštra Marijineje Hwězdy w ARD z někotrymi serbskimi elementami  
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008