KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 28. septembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo drohotnym zelu

 

       

wo tym, štó sadźa w biskopskej konferency akcenty

 

     

Foto: kna

 

wo tym, što je so 500 lět po prěnim wopyće Luthera we Wittenbergu zahajiło

 

 

 
     

Foto: kna

 

wo zešiwkomaj, kotrejž su do chorownje dowjezli - wjace wobrazow

 
     

 

wo wulěće na kolesach - wjace wobrazow

 

 

 

 

 

a wo wulěće ke kamjenjam - wjace wobrazow
 
       
wo knize, w kotrejž su lětdźesatki naslědźeneje wědy zapřijate
 
       
za dźěći wo tym, štó je z kim chlěb pjekł a što je so při tym njewočakowaneho stało  
       

wo tym, kotra serbska skupina je na Horje swjateje Hany w Pólskej Božu mšu k swjedźenjej domchowanki wobrubiła - wjace wobrazow

 
       
wo (nje)dźakownosći
 
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008