KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Kopańca a Matej 20,16

Koparski turněr diecezanskeje młodźiny z njewočakowanym wuslědkom

 Losy za předkoło. 

Zhromadnje so pomodlo su hrajerjo započeli.

Zastupjerjo mustwow ćahaja losy.

A potom sćěhowachu napjate hry.

Takle padnu wrota (1) 
Takle padnu wrota (2)  
 Takle padnu wrota (3) 
 A hnydom hišće jedne - za Chróšćanow w połfinalu.

Krótko po tym zo je Beno wrota docpěł, je dyrbjał zranjeny hru dočasnje skónčić, kotruž pak su serbscy koparjo při wšěm z 5:1 dobyli.

 

A dale napjaty bój ...

 

Finalna hra mjez Lipskom a Drježdźanami.
 Wjeselo pola Drježdźanskich dobyćerjow finala.

 Chětř, ale porjadnje wopisma wustajić.

 

Požadany pokal.
 Wopismo dobyćerskeho mustwa.
 Weronika gratuluje třećemu, Chróšćanskim, ...
 ... druhemu, Lipsčanskim a ....
 dobyćerjam z Drježdźan.

 Dobyćer turněra Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezanskeje młodźiny 21. junija 2008 w Njebjelčicach je mustwo z Drježdźan.

 

Po hrě wšak měł so kóždy wudušować. Dobyćerjo činja to ze sektom.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008