KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 30. nowembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, štó je w cyrkwi zastojstwo stražnika wukonjał, za čož so samo wosebje česći

 

       

k čemuž staj so bamž Benedikt XVI. a katolikos Aram I. wuprajiłoj

 

     

Foto: kna

 

na kelko km/h měła so spěšnosć na němskich awtodróhach po měnjenju Centralneho komiteja katolikow wobmjezować

 
     

 

wo tesće tolerantnosće w Turkowskej

 
     

Foto: kna

 

što je kapłan Alojs Andricki na swojej poslednjej prěnjej adwentnej njedźeli napisał  
       

što słuži katolikam jako wažna směrnica, štož jim při wšěm hustohdy ani znate njeje

 

 

 

 

 

čehodla pólskemu měšnikej wjele na pólsko-němskich zwiskach zaleži – wjace wobrazow

 

     

 

wo nowej serbskej knize, kotraž pisa wo wěrnosćiwych swědkach našich prjedownikow

 
     

 

wo ćichim spočatku noweho lěta kónc nowembra  
       
wo tym, što su serbscy młodostni na młodźinskej wuznawanskej njedźeli činili – wjetši wobraz  
     

  

nic jenož za dźěći wo Markowym sonje w nabožinskej hodźinje  
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008