KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 31. meje 2009

 

 

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo mocach z nutřkowneho žórła

 

       

hač smědźa biskopja protestowarjow z cyrkwinskich radow wuzamknyć

 

 

     

Fritz Wallner je přećiwo swojemu biskopoej w Romje skoržił  Foto: kna

 

 

wo ewangelskim swjedźenju wěry

 

     

Foto: kna

 

wo nowym zetkanišću Carity w Kamjencu – wjace fotow

 
     

  

kak móže tež dźensa w Jerusalemje kóždy druheho w „swojej maćeršćinje słyšeć“

 
     

 

 

wo serbskej rjadnicy, kotraž je woknowa wuměłča cyrkwje w Chicagu – wjace fotow

 

 
     

 

wo pućowanju bjez mjezow po „Via Sacra“ – wjace fotow

 
     

 

wo měšniku, kotrehož ideal bě dźěło za Serbow  
       
wo stolětnym katolskim sportowym zwjazku w Čěskej – wjace fotow - čěski Orel  
       
čehodla měła so serbska młodźina na diecezanskim putnikowanju młodźiny wobdźělić – wjace k diecezanskemu putnikowanju  
       
kak su so dźěći na Kukowskim hrodźišću na swjatki přihotowali – wjace fotow  
       
wo tym, što běłoruske dźěći we Łužicy wočakuje – Kamjenska iniciatiwa Černobylske dźěći  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008