KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
 Młodym swójbam duchownu domiznu poskićić
Sonja Hrjehorjowa za nowu předsydku Bratrowstwa wuzwolena
Fota: Rafael Ledźbor 
Chór Bratrowstwa
 
 
 
Zajimowani wobhladachu sej nowu protyku za lěto 2011, kotraž podawa impulsy z citatami kapłana Alojsa Andrickeho
 
 
 
Dotalny předsyda dr. Pětr Brězan poda rozprawu.

 

Sonja Hrjehorjowa tołmači Kulowskemu fararjej dr. Wolfgangej Křesákej ...
 
... a poda sama rozprawu wo dźěławosći Bratrowstwa.

 

Jan Ćěpic poda rozprawu chóra Bratrowstwa.
 
Předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) Jurij Špitank podźakowa so dr. Pětrej Brězanej za jeho dołholětne skutkowanje jako předsyda Bratrowstwa.
Farar Měrćin Deleńk pokazuje wudebjenu swěčku, jedyn z darow Bratrowstwa dr. Brězanej.
Trójna "Sława" dotalnemu předsydźe
 
Jan Ćěpic gratuluje nowej předsydce Sonji Hrjehorjowej.
Nowa předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa ze Sulšec
Nowy městopředsyda Bratrowstwa Handrij Rab ze Salowa
Achim Mič skedźbni na swoju nowu knihu "Bergbesessen".
Kulowski farar dr. Wolfgang Křesák porěča k Bratrowčanam.
Předsyda TCM Jurij Špitank gratuluje nowej předsydce Bratrowstwa.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008