Katolski Posoł – 26. junija 2022

deutsch >>> W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole: Kak bu bójska wutroba za čłowjeka wotewrjena? Wotmołwu na tele prašenje podawa awtor w swojim zawodnym nastawku. Zdobom wón rozłožuje, kotra wutroba je přikład za wěriwych a k čemu chce wona jich posylnjeć. Delegacija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa a Swobodneho stata Sakskeje, mjez […]
wjace

serwis

njedźelu, 26. junija, w 9.00 hodź. z Chrósćić
poskitk jako pdf
stare cyrkwinske knihi
aktuelle Ausgabe in deutscher Sprache